NOMINAL ROLL OF AJEETS 1601 TO 2000


1601
RAMESH Y MAGI
21/07/1971
1982
1987

1602
SURESH PARIHAR
12/1/1971
1982
1986

1603
YOGESH VATS
11/9/1970
1982
1987
1604
S G BAGIMANI
24/01/1972
1982
1989
1605
P C YADAV
12/8/1971
1982
1986
1606
C K KALBHAVI
27/07/1970
1982
1986
1607
D.Y.KUGARE
22/07/1971
1982
1989
1608
S S MERARI
20/07/1971
1982
1986
1609
M R NAIK
27/04/1971
1982
1986
1610
HARSHDEEP SINGH
22/12/1967
1982
1985
1611
MISS ASHOJIT KAUR
23/07/1966
1982
1984
1612
ASIF.A.ALURKAR
19/08/1971
1982
1988
1613
NADINI TIRUMALA (T.K.ROHINI)
25/11/1971
1982
1987
1614
S P AGADI
1/3/1971
1982
1984
1615
G C PATLAL
6/5/1971
1982
1984
1616
S.R.PATIL,
15/01/1972
1982
1989
1617
M S DESAI
4/7/1970
1982
1986
1618
C.M.HOSAMANI DHARWAD
20/12/1970
1982
1983
1619
RAMESH.G.BIRADAR
9/5/1972
1982
1986
1620
S M MUSTAPURE
12/12/1970
1982
1984
1621
R B PATIL
24/01/1971
1982
1984
1622
RAJASHEKHAR S PHOOLBHAVI
16/03/1971
1982
1986
1623
MAHANTESH S BADDI
21/10/1970
1982
1989
1624
C M BASAVARAJ
28/04/1971
1982
1983
1625
G S SHASTRI
17/17/1971
1982
1983
1626
DR.B N HIREGOUDAR 702, RESIDEN
2/7/1971
1982
1988
1627
SUNIL S. MALIPATIL
1/2/1971
1982
1989
1628
DR R S PURANIK BDS (MUTTU)
2/10/1970
1982
1966
1629
M P SATISH
18/12/1971
1982
1985
1630
P.RAVI
22/07/1971
1982
1986
1631
D S DARSHAN
18/07/1971
1982
1986
1632
MAHANTESH S KOUJALAGI M L A
10/1/1971
1982

1633
RAJASHEKHAR
20/09/1970
1982
1982
1634
SUBHAS.S.RONAD
22/01/1972
1982
1983
1635
G V PATTANASHETTI
23/08/1971
1982
1983
1636
MALLAPPARADDI
10/10/1971
1982
1986
1637
N HANAMANTHAGUDD
22/07/1971
1982
1990
1638
G V BAKHEDI
13/05/1971
1982
1990
1639
M B DODDAMANI
20/02/1971
1982
1990
1640
RAJESHWARI G BHUYAR
21/01/1973
1983
1988
1641
C.B.PURAD,
24/08/1972
1983
1987
1642
N.SHIVAKUMAR
7/12/1972
1983
1986
1643
DR VIJAYKUMAR S IJERI
17/10/1972
1983
1990
1644
A N SUNTNURE
7/7/1972
1983
1984
1645
G PAUL RATANKUMAR C/O G C DAS
15/12/1971
1983
1990
1646
SMT. MAHESHWARI A. GUDELMANI(BHUYAR)
1/10/1970
1983
1990
1647
SHEKHARAGOUD.C.POLICEPATIL
10/8/1972
1983
1990
1648
PRADEEPKUMAR G L
13/11/1972
1983
1990
1649
S.K.GOUDAR
21/07/1971
1983
1984
1650
SHARANAPPA. H.BIRADAR MSC (AGRI)
21/07/1972
1983
1990
1651
GIRISH F GIRADDI
5/8/1972
1983
1990
1652
VB KULKARNI
2/12/1972
1983
1990
1653
VIVEK SHARMA
8/4/1973
1983
1986
1654
VIJAY.V.ITNAL
22/07/1972
1983
1987
1655
M.P.RADDER
11/7/1972
1983
1990
1656
A.S.HIREMATH,
22/07/1972
1983
1990
1657
N B ALURKAR
2/12/1972
1983
1986
1658
SANTOSH G TAMAGOUND
12/9/1972
1983
1988
1659
ASHWIN A KULKARNI
25/05/1973
1983
1989
1660
DR RAVI S NEMAGOUDA
20/07/1972
1983
1990
1661
RAJSHEKHAR S. HIREMATH
23/07/1972
1983
1984
1662
UDAY KUMAR.B.IDAGAL
20/07/1972
1983
1986
1663
RANGA REDDY
1/9/1972
1983
1990
1664
N.K.AMARNATH B.E.(COMPUTER)
23/07/1972
1983
1990
1665
SANJAY V KONNUR
20/11/1972
1983
1990
1666
SURESH K. METRI
10/8/1972
1983
1990
1667
SHIVANAND M GANAGI
20/07/1972
1983
1990
1668
G.M.GANIGI, C\O M S GANIGI
30/01/1973
1983
1990
1669
A S SINGTALUR
31/08/1972
1983
1991
1670
GIRISH.V.DURGADMATH
22/07/1972
1983
1990
1671
BHUSHAN .S. LAHOTI
20/01/1973
1983
1990
1672
SHIVANAND.G. KADALLI
22/07/1972
1983
1990
1673
M.D. SAJID
28/07/1972
1983
1990
1674
S.S. KUMAR
2/3/1973
1983
1991
1675
R.RAVI
26/01/1973
1983
1990
1676
I.S. ANGADI
22/07/1972
1983
1990
1677
M S SANJAY
1/5/1973
1983
1985
1678
B.S. SAJJAN
22/07/1972
1983
1990
1679
G M SANTOSH
20/11/1972
1983
1990
1680
SANJAY G.SURPUR
7/8/1972
1983
1990
1681
K R G GIRISH
12/7/1972
1983
1985
1682
G SIDDARAMESWAR
18/08/1972
1983
1990
1683
DR MALLIKARJUN S ITHALI
24/11/1972
1983
1990
1684
D.H. PATIL KULKARNI
19/07/1972
1983
1990
1685
PRABHU K MUDENGUDI
7/7/1972
1983
1990
1686
RAGHAVENDRA V JALIHAL
16/05/1973
1983
1990
1687
M.S. MOTAGI
18/07/1972
1983
1990
1688
S B HATTI
14/11/1972
1983
1989
1689
A.R. JOSHI
4/5/1973
1983
1990
1690
G.B. PRAVEEN
11/8/1972
1983
1990
1691
S V BIRAGI C/O V N BIRAGI
3/2/1973
1983
1987
1692
BASAVARAJ C KARJOL
19/07/1972
1983
1983
1693
DR SHIVAKUMAR B MUCHALAMBE
25/05/1973
1983
1990
1694
GIRISH DAGINAKATTE
1/5/1973
1983
1990
1695
VIKRAM B PATIL
4/6/1973
1983
1990
1696
VIJYANAND.M.HULYAL
15/11/1972
1983
1991
1697
RAJSHEKHAR I BIJAPUR
20/07/1972
1983
1988
1698
S P ANTARGANGI
11/11/1972
1983
1989
1699
S.R. PATIL
20/12/1972
1983
1990
1700
PRABHAKAR B
10/8/1972
1983
1991
1701
R B KONDA
4/8/1972
1983
1986
1702
A.S.BALLI
31/08/1972
1983
1990
1703
M.M. DEVIHOSUR
11/7/1972
1983
1990
1704
S.B. CHIKKODI
16/08/1972
1983
1990
1705
V.SIDDALINGESH
5/7/1972
1983
1990
1706
FLT LT MAHESH.R. GADAD
14/05/1973
1983
1990
1707
A.M. ANWER
6/8/1972
1983
1990
1708
S.T. DALWAI
5/2/1973
1983
1990
1709
CHIDANAND R.SURANAGI
20/07/1972
1983
1988
1710
BASVARAJ.S. BIRADAR
25/09/1972
1983
1990
1711
SURESH G MAHAJAN
3/9/1972
1983
1990
1712
SIDDALINGAPPA V PATIL
29/09/1972
1983
1987
1713
T.SAMARTH RAO BE(E&C)
25/11/1972
1983
1990
1714
MAHANTESH S JOGI
22/07/1972
1983
1990
1715
G V ARAKERI
18/01/1973
1983
1987
1716
M RAHMAN
10/7/1972
1983
1988
1717
S.M. MATHAD
6/7/1972
1983
1990
1718
Y.Y. KONNUR
22/12/1972
1983
1990
1719
S M GUDADINNI
1/1/1973
1983
1987
1720
VISHWACHETAN C. HARUGOPPA
26/01/1973
1983
1990
1721
RAJENDRA KUMAR A.P.

1983

1722
V.M. BANKOLLI

1983

1723
ANISH KUMAR

1983

1724
NITIN .S. PAWAR

1983

1725
N T KIRAN
8/7/1972
1983
1988
1726
N G REDDI
9/9/1972
1983
1989
1727
S M BYALI
7/7/1972
1983
1986
1728
P D GOUDAR
20/07/1972
1983
1987
1729
VASUDEV S JAMBH
29/04/1973
1983
1990
1730
GIRISH K. DANDIN
21/07/1972
1983
1990
1731

21/07/1972
1983
1986
1732
S H METI
20/07/1972
1983
1994
1733
CHANDRAKANT S HIREMATH
2/7/1972
1983
1990
1734
ASHOK D INCHAGERI
1/12/1972
1983
1986
1735
VASANT G KULKARNI
1/9/1972
1983
1990
1736
C S NARASANGI
4/9/1972
1983
1986
1737
S.B. MALAGI
18/07/1972
1983
1990
1738
VINOD N GIRIYAPPAGOUDAR
20/06/1973
1983
1990
1739
B.N. BHAT
12/8/1972
1983
1990
1740
R K DASAGOUDAR
19/11/1972
1983
1985
1741
JAGADISH PATIL
13/08/1972
1983
1990
1742
S.M. MELINAMANI
17/07/1972
1983
1993
1743
G S HINDER
6/7/1972
1983
1988
1744
S S KOTTRASHETTI
10/7/1972
1983
1988
1745
H B NANDISH
14/08/1972
1983
1985
1746
RAJKUMAR G
1/8/1972
1983
1986
1747
J. BHEEMAREDDY
7/10/1972
1983
1990
1748
Y V TALATHI
6/2/1973
1983
1986
1749
A B HOSAMANI
22/07/1972
1983
1985
1750
VEERESH HADIMANI
10/7/1972
1983
1990
1751
V.Y. PATIL
26/04/1973
1983
1990
1752
S M BHUTI
5/7/1972
1983
1989
1753
R D NAIK
1/1/1973
1983
1990
1754
R S PATIL
5/10/1972
1983
1989
1755
M S DEVOOR
20/07/1972
1983
1989
1756
RAJASHEKHAR A HIREMATH
22/07/1972
1983
1985
1757
M G RANEBENNUR
20/07/1972
1983
1988
1758
A.M. SONAR
20/07/1972
1983
1990
1759
SIDDRAMREDDY B B
8/8/1972
1983
1990
1760
M B SAVANJI
22/07/1972
1983
1989
1761
S S PATIL
23/08/1972
1983
1986
1762
S.M. SHEELVANTH
24/08/1972
1983
1990
1763
P H UPADHYAY
8/4/1973
1983
1983
1764
SHRISHAILAYYA.H.GALAGALI
29/10/1972
1983
1996
1765
M G TANAVANSHI
22/07/1972
1983
1984
1766
M C KATAGI
2/7/1972
1983
1986
1767
S K DODDANMANI
16/09/1972
1983
1996
1768
B V PATIL
14/12/1972
1983
1990
1769
R I DURGA
20/07/1972
1983
1989
1770
B B BALIGAR
22/07/1972
1983
1987
1771
M K BASAPUR
22/07/1972
1983
1987
1772
P M NAIKWADI
4/8/1972
1983
1986
1773
LT KARTHIK S GOPAL

1983

1774
CHANDRAKANT R HAVANNAVAR
22/07/1972
1983
1988
1775
2/LT HARSHA M. PATIL

1983

1776
SURESH H. BASAGOUDANAVAR
20/07/1973
1983
1991
1777
CAPT NAGARAJ .M. BENDIGERI
20/10/1973
1984
1991
1778
P.V. JOSHI
22/07/1973
1984
1993
1779
DR R.Y. GAJI C/O Y R GAJI
6/9/1973
1984
1991
1780
K. SRINIVAS RAO
20/08/1973
1984

1781
G.C. HARTI
26/03/1974
1984
1988
1782
BASAVARAJ .S. PATIL
6/10/1973
1984
1991
1783
SIDDARAMESH V NARA
22/07/1973
1984
1991
1784
T K SRINATH
15/05/1974
1984

1785
NAGENDRA V. MALI
22/09/1973
1984
1991
1786
DAYANAND.G.PATEL
22/07/1973
1984
1987
1787
G.D. PATIL
13/07/1973
1984
1991
1788
S.B. TORAGALMATH
10/071973
1984
1989
1789
SHASHIDHAR S. SIDDAMMANAVAR
20/07/1973
1984
1990
1790
I.I. BAGAWAN
20/07/1973
1984
1991
1791
R.H.BHIMREDDY
1/3/1974
1984
1991
1792
R.P. KARATURI
15/07/1973
1984
1991
1793
N.N. BIRADAR
10/8/1973
1984
1991
1794
M.S. GAVIMATH
10/7/1973
1984
1991
1795
SUJIT KUMAR S TARIWAL
28/02/1974
1984
1991
1796
V.C. ACHARYA
31/10/1973
1984
1989
1797
N.M.HOSAMANI
2/4/1974
1984
1991
1798
MOHAN B. SHIRUR
22/07/1973
1984
1991
1799
R.M. MIREKAR
18/07/1973
1984
1992
1800
BANDENAWAZ.R. RAMDURG
22/07/1973.
1984
1989
1801
M.A. KATTI
4/8/1973
1984
1991
1802
R.V. AYACHIT
5/4/1974
1984
1991
1803
RAJU JAGIRDHAR
11/7/1973
1984
1991
1804
VISHAL V CHANDGUDE
20/07/1973
1984
1991
1805
NAVEEN CHANDRA.S.KULKARNI
20/03/1974
1984
1991
1806
LT ROSHAN C PONNAPPA
1/9/1973
1984
1991
1807
B.F. SAMPAGAVI
14/02/1974
1984
1989
1808
S.SHASHIDHAR
10/9/1973
1984
1991
1809
B.S. KULKARNI,
8/7/1973
1984
1991
1810
VENKATESH GUMMADI INCOMPLETE
20/10/1973
1984
1991
1811
SAMPATKUMAR B A
1/9/1973
1984
1988
1812
DATTA.L. SINDHE
24/04/1974
1984
1989
1813
CHANDRAMOHAN
31/07/1973
1984
1989
1814
S.V.KARIKATTI.,TEACHER,
21/07/1973
1984
1989
1815
C.B. HALAPPANAVAR
9/7/1973
1984
1991
1816
ROSHAN C P
27/12/1973
1984
1986
1817
DR PRAVEEN KUMAR
14/08/1973
1984
1990
1818
P.S. NAIK
20/07/1973
1984
1991
1819
S.V. KAMASHETTY
18/07/1973
1984
1991
1820
MISS U V MEENA
25/09/1973
1984
1986
1821
M.R. PRAKASH
31/03/1974
1984
1989
1822
DR.D. PRAVEEN KUMAR
10/5/1974
1984
1991
1823
ANAND S HIREMATH
25/04/1974
1984
1991
1824
A.B. SANGROLE
9/12/1973
1984
1991
1825
S.SUNIL
03/031974
1984
1991
1826
T.S. LOKESH
24/10/1973
1984
1991
1827
PANKAJ PRASAD
27/06/1974
1984
1991
1828
VINODKUMAR M RATHOD
22/07/1973
1984
1989
1829
C.M.AIYAPPA
10/1/1974
1984
1991
1830
THOMAS V
15/10/1973
1984
1991
1831
SHRISHAIL CHAVAN
15/08/1973
1984
1990
1832
ANIL MISHRA
20/03/1974
1984
1989
1833
SURESH OLEKAR
22/07/1973
1984
1990
1834
RAVIKUMAR H WALIKAR
12/051974
1984
1991
1835
S/O A.M. PATIL
11/8/1973
1984
1987
1836
S/O R.K. GUPTA
1/1/1974
1984
1987
1837
HARIPRASAD
2/4/1974
1984
1989
1838
DEEPAK.K. VEERANGOUDAR
9/8/1973
1984
1990
1839
C/O M.S. JAWALAGATTI
22/10/1973
1984
1990
1840
UDAY.S.FADIPATIL
6/1/1974
1984
1992
1841
M.JOSEPH OLIVEAR
14/04/1974
1984
1985
1842
S.K. ANKOLEKAR
15/09/1973
1984
1991
1843
BASAVARAJ R KABADE
4/3/1974
1984
1991
1844
C/O K. SRIPATHI NAME MISSING
31/01/1974
1984
1989
1845
MALLIKARJUN
21/07/1973
1984
1986
1846
VIJAYAKUMAR V TALWAR
22/10/1973
1984
1991
1847
C/O A.H. RATHOD NAME MISSING
23/02/1974
1984
1986
1848
K P RAGHURAMAN
25/10/1973
1984
1989
1849
C/O YELLAPPA TEKKEVARI
20/07/1973
1984
1986
1850
K R HAVANUR
10/1/1974
1984
1990
1851
K B PRASHANTH
17/12/1973
1984
1992
1852
SHEELVANTH HOSAMANI
13/08/1973
1984
1991
1853
DR RAMESH L RATHOD
27/09/1973
1984
1990
1854
G.T. PRATAP CHANDRA
2/7/1973
1984
1991
1855
S/O I.G. SATYANARAYAN
22/07/1973
1984
1988
1856
S/O B.Y. PATIL
28/12/1973
1984
1987
1857
C/O B. HANUMANTHAPPA
22/02/1974
1984
1987
1858
C/O S.N. DALWAI TEACHER
15/05/1974
1984
1986
1859
MAQSOOD
17/11/1973
1984
1991
1860
GOVARDHAN RAO
1/8/1973
1984
1989
1861
U.P. NAGARALE
15/11/1973
1984
1986
1862
ABHINANDAN SADALAGE
22/07/1973
1984
1989
1863
J.B.HONNAMURTHY
7/8/1973
1984
1989
1864
G.N. PURANDARE
21/07/1973
1984
1986
1865
S.T. PATIL
10/8/1973
1984
1989
1866
VIJAYA KUMAR MANNUR
16/01/1974
1984
1985
1867
S/O KAS RAMIAH
2/10/1973
1984
1989
1868
G. RAJSHEKAR
6/7/1973
1984
1991
1869
C.R. SIRDESHPANDE
16/02/1974
1984
1989
1870
SANTHOSH.G. KULKARNI
20/05/1974
1984
1990
1871
S PATIL
20/07/1973
1984
1986
1872
R.S. MOGALAI
15/07/1973
1984
1989
1873
CHANDRAKANT N GUDDAD
22/07/1973
1984
1986
1874
UDAYKUMAR C BALI
23/11/1973
1984
1989
1875
P.G. PATIL
24/04/1974
1984
1990
1876
S.B. HEBSUR
9/9/1973
1984
1989
1877
GURALINGAPPA A PATIL
15/05/1974
1984
1987
1878
C/O C.B. SAJJAN
25/07/1973
1984
1986
1879
C.S. KAMAREDDI
2/10/1973
1984
1990
1880
S.A. NOOLA
5/5/1974
1984
1989
1881
C/O SMT RANGABAI TIMUL ROA
1/5/1974
1984
1989
1882
S.MURALI KESHAVA ( HEGDE )
20/07/1973
1984
1990
1883
C.P. YASHWANT
14/03/1974
1984
1991
1884
DR SHANKAR.S.BIRADAR
1/8/1973
1984
1989
1885
S/O P.R. AVARADI
26/01/1974
1984
1987
1886
G.C. PATTEKARI
22/07/1973
1984
1991
1887
P.S. WALADUNKI
4/9/1973
1984
1988
1888
R.M.ADUR
22/10/1973
1984
1985
1889
G.H.BHARGAVA
24/01/1974
1984
1986
1890
V V UPPIN S/O SHRI. V.B. UPPIN
22/07/1973
1984
1985
1891
NEERAJ B KUSHNOOR KANA SOFTWAR
20/01/1974
1984
1990
1892
M.S. DUDGUNDI
25/06/1974
1984
1989
1893
N.S. KARIAPPA
30/09/1973
1984
1991
1894
DR RAMESH.G. MOOLIMANI
25/07/1973
1984
1988
1895
V.P. CHANDAVARI
22/01/1974
1984
1990
1896
S/O N.T. SIDRAMAPPA
15/09/1973
1984
1990
1897
MAHESH PATIL
2/6/1974
1984
1990
1898
NAGARAJ H. R.
7/5/1974
1984
1991
1899
BASAVARAJ.S. BIRADAR
1/8/1973
1984
1991
1900
DR GIRISH N DANAPPANAVAR CHECK NAME
22/07/1973
1984
1989
1901
M.R. AGARWAAL
1/6/1974
1984
1991
1902
B.H.PATIL
10/8/1973
1984
1991
1903
BALAJI.B.SHINDE
12/12/1973
1984
1992
1904
DR AVINASH PRABHU
2/7/1973
1984
1991
1905
S.K. BOORGAPALLI
10/7/1973
1984
1989
1906
P.K. SARWADI
16/04/1974
1984
1991
1907
RAVIKIRAN
8/10/1973
1984
1987
1908
S.H. BANKADMANI
21/07/1973
1984
1989
1909
VINAY.S.GHATTI
23/03/1975
1985
1992
1910
V.SHASHIKUMAR
4/7/1974
1985
1992
1911
ANAND V KAMANNAVAR
26/07/1974
1985
1992
1912
B H PATIL
13/04/1975
1985

1913
P R KADAKOL
21/06/1975
1985
1992
1914
H VEERESH
3/7/1974
1985
1992
1915
DASYAM ANILKUMAR
28/01/1975
1985

1916
MANJUNATH S HUGAR
22/07/1974
1985
1990
1917
P.S. SAVANAGOUDAR
24/05/1975
1985

1918
DR UPPAR R RAJU
19/09/1974
1985
1992
1919
P S PATIL
14/10/1974
1985
1992
1920
N P SAJJAN
3/11/1974
1985
1990
1921
SOMANATH.S.BALLARI
16/07/1974
1985
1992
1922
Y M BIRADAR
15/07/1974
1985
1992
1923
M KANTARAJ SHETTY
13/04/1975
1985
1992
1924
VEERENDRA KUMAR S HIREMATH
10/3/1975
1985
1990
1925
J N HIREMATH
20/07/1974
1985
1990
1926
VIJAY H KAKANDAKI
28/03/1975
1985
1992
1927
V S HIREMATH
23/01/1975
1985
1993
1928
SHIVANAND B MATH B E C S ENGG
22/07/1974
1985
1992
1929
V V GADAGKAR
22/07/1974
1985
1992
1930
GIRISH K KULHOLLI
1/6/1975
1985
1992
1931
M.B. BEVINAGIDADAWAR
21/07/1974
1985
1992
1932
G RAGHU NANDAN
4/9/1974
1985
1986
1933
DR PAREKODI T RAVINDRANATH
4/8/1974
1985
1992
1934
SANJAY R TALAWAR
22/07/1974
1985
1992
1935
M S GOUDAREDDY
19/12/1974
1985
1992
1936
GIRISH.K.KULLOLLI.
22/07/1974
1985
1993
1937
SIDDARAM S ITHALI
29/09/1974
1985
1992
1938
B SIDDARTHA
24/04/1975
1985
1992
1939
ARUN KUMAR R ALASHETTY
6/7/1974
1985
1990
1940
B RAMAKRISHNA
1/6/1975
1985
1992
1941
DODDAPPADANI
25/07/1974
1985
1992
1942
SUNIL A MAGADUM
20/07/1974
1985
1992
1943
G B NIRWANI
22/07/1974
1985
1992
1944
M D MULLA
22/05/1975
1985
1990
1945
HARISHKUMAR.S.SHAH
20/07/1974
1985
1990
1946
R C MORABAD
18/03/1975
1985
1993
1947
ANIL .S. PATIL
13/06/1975
1985
1992
1948
N R NAGARAJ
22/07/1974
1985
1992
1949
PRASHANT S SAGARE
20/10/1974
1985
1990
1950
BASAVARAJ KASINATH
1/11/1974
1985
1991
1951
V SHARMA
19/06/1975
1985

1952
S.N. YADAV
1/10/1974
1985
1992
1953
DR SUNIL N SHEBANNAVAR
28/10/1974
1985
1992
1954
ANAND PATIL
7/3/1975
1985
1986
1955
SUDHIR I. NEGINHAL
27/01/1975
1985
1992
1956
K K SAJI
19/07/1974
1985
1992
1957
RAMESH MISHRA
7/8/1974
1985
1992
1958
DHEERAJ K VEERANAGOUDA
26/01/1975
1985
1992
1959
A K SINGH
28/02/1975
1985
1992
1960
S S MATHAPATI
18/08/1974
1985
1992
1961
LT KRANTI VISAHL SHARMA IN
29/04/1974
1985
1989
1962
R PATHAK
29/08/1974
1985
1990
1963
ZAKI A ALURKAR
9/9/1974
1985
1991
1964
U S DANDOTTI
23/01/1975
1985
1993
1965
GIRISH S PATIL
8/10/1974
1985
1990
1966
M ULAGANATHAN
28/07/1974
1985
1986
1967
KIRAN SONDUR
20/08/1974
1985
1986
1968
JAYATEERTHA VASANTA
27/09/1974
1985
1985
1969
GURURAJ A NAYAK
4/6/1975
1985

1970
D.S.TRUPTIKUMAR
9/5/1975
1985
1993
1971
P KUMAR
16/08/1974
1985
1982
1972
V.PRASAD IC-54301X
19/07/1974
1985
1992
1973
P S GOUDANNAVAR
3/7/1974
1985
1990
1974
PRASANNAKUMAR M DESAI
11/7/1974
1985
1990
1975
V S MADHABAVI
6/4/1975
1985
1989
1976
LATE B S CHINNI
21/07/1974
1985

1977
F/O VINAYAK MAHENDRAKAR
7/2/1975
1985
1993
1978
S R PATIL
1/10/1974
1985
1992
1979
GAUTAM BUDDHAPRAKASH JYOTI IAS
1/10/1974
1985
1992
1980
BHEEMARAY S CHINCHOLI
22/07/1974
1985
1993
1981
N.V.PATIL
24/03/1975
1985
1993
1982
R S BANAKAR
19/07/1974
1985
1992
1983
B H KIRANKUMAR
22/07/1974
1985
1990
1984
V R NARAYANI
2/12/1974
1985
1990
1985
U S GANESH
16/07/1974
1985
1992
1986
GANGADHAR N CHANDAVARI
25/08/1974
1985
1992
1987
A M BETIGERI
22/07/1974
1985
1992
1988
JAYASHEEL C. HARUGOPPA
28/10/1974
1985
1992
1989
SATYANARAYAN
15/09/1974
1985
1992
1990
N RAVINDRA (RAVINDRA NARAYAN)
4/8/1974
1985

1991
VIKRAM D DANWADKAR
1/11/1974
1985
1989
1992
SURESH KUMAR MALIPATIL
22/07/1974
1985
1992
1993
P.RAJASHEKHAR
19/10/1974
1985
1993
1994
K CHAKRAVARTI
14/10/1974
1985
1988
1995
S.P.POLICEPATIL
26/04/1975
1985
1993
1996
M.S.BANNAPPANAVAR
18/07/1974
1985
1992
1997
M C PRABHAKAR
30/09/1974
1985
1992
1998
G.SHRINIVASAN
11/7/1974
1985
1993
1999
G MANJUNATH
7/3/1975
1985
1987
2000
V S PATIL
8/8/1974
1985
1986

Friday, November 16, 2007

NOMINAL ROLL OF AJEETS 1601 TO 2000

No comments: